Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7424
Title: Mô phỏng quá trình cháy động cơ dual fuel biogas-diesel
Other Titles: Simulation of combustion of a biogas-diesel dual fuel engine
Authors: Bùi, Văn Ga
Lê, Minh Tiến
Nguyễn, Văn Anh
Võ, Anh Vũ
Keywords: Động cơ dual fuel biogas-diesel
Mô phỏng quá trình cháy
Nghiên cứu
Issue Date: 2014-07
Publisher: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Description: Tuyển tập Công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014; Phan Rang - Tháp Chàm, Minh Thuận, 24-26 tháng 7 năm 2014; Trang 164 - 173
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7424
ISSN: 1859-4182
Appears in Collections:Công trình Nghiên cứu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoPhongQuaTrinhChay.TV.pdfNội dung7.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.