Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7420
Title: Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
Authors: Nguyễn, Xuân Thành, PGS.TS.
Lê, Văn Hưng
Phạm, Văn Toản
Keywords: Giáo trình
Công nghệ vi sinh
Sản xuất nông nghiệp
Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2003
Publisher: Nông nghiệp (Hà Nội)
Description: Sách; PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành chủ biên và hiệu đính; 107 trang.
Table of contents: Chương 1: Lịch sử và triển vọng của công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp; Chương 2: Cơ sở hóa sinh và di truyền học của công nghệ sinh học vi sinh vật; Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7420
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhCongNgheViSinhVat.TT.pdfMục lục161.52 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhCongNgheViSinhVat.TV.pdfNội dung4.42 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.