Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7418
Title: Giáo trình kỹ thuật ngoại thương
Authors: Đoàn, Thị Hồng Vân, PGS.TS.
Keywords: Ngoại thương
Kỹ thuật đàm phán
Hợp đồng
Thương mại quốc tế
Giáo trình
Issue Date: 2005-10
Publisher: Thống kê
Description: Sách; 467 trang.
Table of contents: Chương I: Incoterms (International Commercial Terms); Chương II: Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu; Chương III: Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7418
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DoanThiHongVan.ML.pdfMục lục857.03 kBAdobe PDFView/Open
DoanThiHongVan.TV.pdfNội dung20.37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.