Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7406
Title: Yếu tố tự truyện trong truyện ngắn Thạch Lam và Thanh Tịnh - Một sự phóng chiếu của cái tôi trong tư duy hình tượng
Other Titles: Autobiographic factors in Thach Lam and Thanh Tinh's stories - A reflection of Ego in figurative thinking
Authors: Nguyễn, Thanh Trường
Nguyễn, Thị Đô
Keywords: Truyện ngắn
Yếu tố tự truyện
Cảm hứng sáng tác
Cái tôi
Tư duy hình tượng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 80 - 83
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7406
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YeuToTuTruyen.TT.pdfTóm tắt67.85 kBAdobe PDFView/Open
YeuToTuTruyen.TV.pdfNội dung5.16 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.