Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7403
Title: Nghiên cứu sự tác động của lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng đến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam
Other Titles: Researching the impact of interbank interest rates of exchange rates in VietNam
Authors: Hồ, Hữu Tiến
Nguyễn, Thị Diệu Ánh
Keywords: Lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng
Tỷ giá hối đoái
Ngân hàng Nhà nước
Chính sách tỷ giá
Ngoại tệ
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 100 - 103
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7403
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuSuTacDong.TT.pdfTóm tắt67.91 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuSuTacDong.TV.pdfNội dung8.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.