Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7380
Title: Thiết kế âm học sân khấu và xác nhận lại bằng mô hình mô phỏng của khán phòng lớn kiểu ruộng bậc thang
Other Titles: Stage acoustic design and verification by simulation models of a large terrace hall
Authors: Phan, Ánh Nguyên
Keywords: Khán phòng kiểu ruộng bậc thang
Thiết kế âm học sân khấu
Âm học phòng khán giả
ODEON 11
Mô phỏng máy tính
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 44 – 48
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7380
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeAmHocSanKhau.TT.pdfTóm tắt74.63 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeAmHocSanKhau.TV.pdfNội dung4.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.