Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7377
Title: Giao thông xanh trong định hướng phát triển bền vững giao thông đô thị của thành phố Biên Hòa cho tương lai
Other Titles: Oriented sustainable development of urban transportation of Bien Hoa city towards green-transportation
Authors: Nguyễn, Thành Trung
Lê, Hữu Thọ
Lê, Thùy Trang
Trịnh, Văn Chính
Keywords: Giao thông xanh
Khí thiên nhiên
Phát triển đô thị
Phát triển đô thị bền vững
Giao thông công cộng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 106 – 111.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7377
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoThongXanh.TT.pdfTóm tắt73.23 kBAdobe PDFView/Open
GiaoThongXanh.TV.pdfNội dung5.67 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.