Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7364
Title: Một số giải pháp đề xuất cho việc sử dụng quỹ đất tại khu vực nhà ga đường sắt Đà Nẵng
Other Titles: Proposed solutions to the land use at Da Nang railway station area
Authors: Đinh, Nam Đức
Lưu, Thiên Hương
Keywords: Công viên
Đường sắt
Không gian công cộng
Quy hoạch sử dụng đất
Sinh hoạt cộng đồng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 6 – 11
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7364
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotSoGiaiPhapDeXuat.TT.pdfTóm tắt71.52 kBAdobe PDFView/Open
MotSoGiaiPhapDeXuat.TV.pdfNội dung4.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.