Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7356
Title: Ảnh hưởng các đặc trưng của chuyển động nền khi động đất xảy ra đến kết cấu công trình xây dựng chịu tải trọng động đất
Other Titles: Effects of features of ground motion on structure of constructions during earthquakes
Authors: Lê, Chí Phát
Keywords: Biên độ lớn nhất của chuyển động nền
Khoảng thời gian kéo dài của chuyển động mạnh
Gia tốc nền đất
Lịch sử thời gian
Động đất
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 3; Trang 49 – 54.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7356
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuongCacDacTrung.TT.pdfTóm tắt70.37 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuongCacDacTrung.TV.pdfNội dung3.81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.