Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7351
Title: Tính toán phân tích quá trình quá lạnh đối với hệ thống lạnh
Other Titles: Calculating and analysing sub-cooling of refrigeration system
Authors: Hoàng, Thành Đạt
Hồ, Trần Anh Ngọc
Keywords: Độ quá lạnh
Hệ thống lạnh
Môi chất lạnh
Ngưng tụ
COP
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 2; Trang 28 – 31.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7351
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToanPhanTich.TT.pdfTóm tắt67.85 kBAdobe PDFView/Open
TinhToanPhanTich.TV.pdfNội dung711.85 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.