Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7339
Title: Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có hồi lưu tác nhân sấy
Other Titles: The study of building sofware to calculate the heat of drying process by humid air with the refluxdrying agent
Authors: Nguyễn, Lê Châu Thành
Nguyễn, Công Vinh
Nguyễn, Hoài
Keywords: Hồi lưu
Phần mềm
Tác nhân sấy
Tiết kiệm năng lượng
Nhiệt độ
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 2; Trang 110 – 112.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7339
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuXayDungPhanMem.TT.pdfTóm tắt71.76 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuXayDungPhanMem.TV.pdfNội dung662.34 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.