Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7329
Title: Thiết bị tách ghép kênh mới phân chia ba mode suy hao thấp sử dụng phân tầng các ống dẫn sóng soi ghép định hướng
Other Titles: A lowloss mode division (de) multiplexing device based on cascaded symmetrical directional coupler using silicon material
Authors: Trương, Cao Dũng
Vũ, Anh Đào
Nguyễn, Tấn Hưng
Nguyễn, Hữu Long
Keywords: Bộ ghép (tách) kênh
Bộ ghép định hướng đối xứng
Ống dẫn sóng silic
Phương pháp EIM
Mode TE
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120).2017, Quyển 2; Trang 37-40
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7329
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietBiTachGhep.TT.pdfTóm tắt73.04 kBAdobe PDFView/Open
ThietBiTachGhep.TV.pdfNội dung786.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.