Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7324
Title: Lựa chọn vị trí và dung lượng của thiết bị điều áp động (DVR) nhằm hạn chế hậu quả của sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới phân phối điện 16 nút bằng thuật toán di truyền
Other Titles: Optimizing the location and size of DVR for voltage sag mitigation in 16 bus distribution system using genetic algorithm
Authors: Nguyễn, Văn Minh
Bạch, Quốc Khánh
Phạm, Việt Phương
Keywords: Lưới phân phối
Chất lượng điện áp
Sụt giảm điện áp ngắn hạn (sag)
Thiết bị điều hòa công suất DVR
Tối ưu hóa
Giải thuật gen – GA
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(120). 2017, Quyển 2; Trang 67 – 72.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7324
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LuaChonViTriVaDungLuong.TT.pdfTóm tắt74.2 kBAdobe PDFView/Open
LuaChonViTriVaDungLuong.TV.pdfNội dung784.87 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.