Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7319
Title: Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến hút thuốc lá ở nam thanh niên từ 15-24 tuổi tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Knowledge, attitudes and practice of tobacco smoking among males aged 15-24 years in Hai Chau District, Danang City
Authors: Đoàn, Thị Ngọc Trâm
Trần, Thị Minh Huệ
Hoàng, Nguyễn Nhật Linh
Keywords: Kiến thức
Thái độ
Thực hành
Hút thuốc lá
Hút thuốc lá thụ động
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 35-38
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7319
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KienThucThaiDo.TT.pdfTóm tắt82.12 kBAdobe PDFView/Open
KienThucThaiDo.TV.pdfNội dung3.68 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.