Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7310
Title: Một số nhân tố chính thức thúc đẩy sự phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ dưới chính quyền Tổng thống B. Obama, giai đoạn 2009-2016
Other Titles: Some basic driving forces for promoting Vietnam – Unites States relations under President B. Obama's administration in 2009-2016
Authors: Trần, Thị Thu
Keywords: Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ
Chính quyền Barack Obama
Đối tác toàn diện
Chính sách tái cân bằng châu Á – Thái Bình Dương
Chính sách đối ngoại của Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 29-34
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7310
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoSoNhanTo.TT.pdfTóm tắt85.39 kBAdobe PDFView/Open
MotSoNhanTo.TV.pdfNội dung7.58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.