Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7309
Title: Đại từ xưng hô trong Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu
Other Titles: Addressing pronouns used in Luc Van Tien by Nguyen Dinh Chieu
Authors: Lưu, Văn Din
Lưu, Quý Khương
Keywords: Lục Vân Tiên
Truyện thơ
Đại từ xưng hô
Quan hệ ngang
Quan hệ dọc
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 43-46
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7309
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaiTuXungHo.TT.pdfTóm tắt74.89 kBAdobe PDFView/Open
DaiTuXungHo.TV.pdfNội dung4.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.