Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7284
Title: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí theo định hướng phát triển năng lực người học tại các trường trung học phổ thông
Other Titles: Management of innovative teaching methods in physics toward developing learners’ capacity at high schools
Authors: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh
Chế, Văn Chánh
Keywords: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn Vật lí
Phát triển năng lực người học, kiểm tra – đánh giá
Giáo viên
Học sinh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 11-15
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7284
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QuanLyHoatDong.TT.pdfTóm tắt80.79 kBAdobe PDFView/Open
QuanLyHoatDong.TV.pdfNội dung5.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.