Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7282
Title: Nghiên cứu đề xuất chương trình hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Other Titles: A proposal to develop a program for activities supporting school psychology in secondary schools in Da Nang city
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh
Keywords: Hỗ trợ tâm lý
Tâm lý học đường
Hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường
Học sinh THCS
Tham vấn học đường
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 8(105).2016; Trang 1–5
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7282
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuDeXuat.TT.pdfTóm tắt84.03 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuDeXuat.TV.pdfNội dung6.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.