Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7258
Title: Nghiên cứu các chỉ số lõm áp nhằm đánh giá chất lượng điện áp trên lưới điện phân phối Việt Nam
Other Titles: Investigation into Voltage sag indices for Voltage quality assessment in VietNam power distribution network
Authors: Đinh, Thành Việt
Nguyễn, Hữu Hiếu
Ngô, Minh Khoa
Keywords: Lõm áp
Chất lượng điện áp
Lưới điện phân phối
Chất lượng điện năng
IEEE Std. 1564-2014
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1; Trang 72-75
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7258
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCacChiSo.TT.pdfTóm tắt85.61 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCacChiSo.TV.pdfNội dung452.94 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.