Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7245
Title: Thiết kế và đo đạc thực nghiệm máy biến áp có lõi thép bằng vật liệu vô định hình
Other Titles: Designing and experimentally measuring amorphous steel core transformers
Authors: Đỗ, Chí Phi
Đoàn, Thanh Bảo
Phùng, Anh Tuấn
Lê, Văn Doanh
Keywords: Máy biến áp
Vô định hình
Thiết kế
Tổn hao
Phần tử hữu hạn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1. Trang 42-46
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7245
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeVaDoDac.TT.pdfTóm tắt82.3 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeVaDoDac.TV.pdfNội dung813 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.