Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7242
Title: Xây dựng mô hình cấu hình lại từng phần động cho mạng trên Chip trên FPGA
Other Titles: Implementation of a dynamic partial reconfigurable FPGA framework for flexible network on chip
Authors: Nguyễn, Văn Cường
Trần, Thanh
Phạm, Ngọc Nam
Keywords: Cấu hình lại từng phần động
Mạng trên chip
FPGA
Bộ đệm
Bộ định tuyến
Thiết bị nhúng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1. Trang 91-95
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7242
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungMoHinh.TT.pdfTóm tắt82.01 kBAdobe PDFView/Open
XayDungMoHinh.TV.pdfNội dung614.98 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.