Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7230
Title: Kinh tế học
Authors: Begg, David
Fischer, Stanley
Dornbusch, Rudiger
Keywords: Kinh tế học
Issue Date: 2007-03
Publisher: Thống kê (Hà Nội)
Abstract: Giới thiệu; Kinh tế học vi mô thực chứng; Kinh tế học phúc lợi; Kinh tế học vĩ mô; Kinh tế thế giới.
Description: Sách; 723 trang; Nhóm giảng viên Khoa Kinh tế học Đại học Kinh tế Quốc dân biên dịch. Trần Phú Tuyết hiệu đính
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7230
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KinhTeHoc.TT.pdfMục lục4.71 MBAdobe PDFView/Open
KinhTeHoc.TV.pdfNội dung124.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.