Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7215
Title: Đề xuất giải pháp mới về theo dõi và giám sát các thông số sức khỏe từ xa sử dụng các bộ thư viện vẽ biểu đồ mã nguồn mở
Other Titles: A novel solution to remote health-parameter monitoring via open-source chart library packages
Authors: Lại, Phước Sơn
Nguyễn, Trung Kiên
Nguyễn, Thị Anh Thư
Nguyễn, Thế Nghĩa
Keywords: Các thông số sức khỏe
Máy đo nồng độ oxy trong máu
SpO2
Hệ thống theo dõi giám sát từ xa
GUI
Javascript
jQuery
Web service
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1. Trang 52-56
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7215
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DeXuatGiaiPhapMoi.TT.pdfTóm tắt82.41 kBAdobe PDFView/Open
DeXuatGiaiPhapMoi.TV.pdfNội dung906 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.