Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7210
Title: Kinh tế Phát triển (Development Economics)
Authors: Phan, Thúc Huân, PGS.TS.
Keywords: Kinh tế
Kinh tế phát triển
Development Economics
Issue Date: 2006
Publisher: Thống kê
Abstract: Chương 1:Những khái niệm cơ bản; Chương 2: Phát triển kinh tế hiện đại - các nước phát triển và đang phát triển; Chương 3: Các lý thuyết và mô hình phát triển kinh tế; ...
Description: Sách; 391 trang
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7210
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThucHuan.TT.pdfMục lục320.79 kBAdobe PDFView/Open
PhanThucHuan.TV.pdfNội dung6.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.