Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7209
Title: Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học)
Authors: Đoàn, Quang Thọ, PGS.TS.
Keywords: Giáo trình
Triết học
Giáo trình triết học
Issue Date: 2007
Publisher: Lý luận Chính trị
Abstract: Chương 1: Triết học và vai trò của triết học trong đời sống xã hội; Chương 2: Khái lược lịch sử triết học phương Đông; Chương 3: Khái lược lịch sử triết học phương Tây; ...
Description: PGS.TS.Đoàn Quang Thọ Chủ biên; TS. Phạm Văn Sinh Thư ký & tập thể tác giả; 560 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7209
Appears in Collections:1.Triết học & Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhTrietHoc.TT.pdfMục lục272.8 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhTrietHoc.TV.pdfNội dung18.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.