Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7187
Title: Vị trí ứng suất ngắn mạch lớn nhất trên dây quấn của máy biến áp lõi thép vô định hình
Other Titles: The position of the maximum short circuit stress on the windings of the amorphous core transformer
Authors: Đoàn, Thanh Bảo
Đỗ, Chí Phi
Phạm, Hùng Phi
Phạm, Văn Bình
Keywords: Ngắn mạch
Dây quấn
Ứng suất
Máy biến áp
Vô định hình
Phân tử hữu hạn
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 11(96).2015, Quyển 1. Trang 1 - 7
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7187
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ViTriUngSuat.TT.pdfTóm tắt81.07 kBAdobe PDFView/Open
ViTriUngSuat.TV.pdfNội dung1.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.