Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7156
Title: Nghiên cứu thực nghiệm cơ chế tự giảm độ cao của đống hạt hình thành sau sự cố lò phản ứng hạt nhân
Other Titles: Experimental study on self-leveling behavior of solid debris beds
Authors: Ngô, Phi Mạnh
Phan, Lê Hoàng Sang
Koji, Morita
Keywords: Lò phản ứng nhanh
HCDA
Đồng hạt rắn
Cơ chế tự giảm độ cao
Phương pháp thổi khí
Mô hình thực nghiệm
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(118).2017, Quyển 2
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7156
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThucNghiemCoChe.TT.pdfTóm tắt78.65 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThucNghiemCoChe.TV.pdfNội dung718.07 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.