Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7150
Title: Một số kết quả nghiên cứu bếp hóa khí sinh khối qui mô hộ gia đình
Other Titles: Some research results of gasification stove on households scale
Authors: Hoàng, Ngọc Đồng
Keywords: Năng lượng hóa thạch
Năng lương sinh khối
Bếp hóa khí
Khí hóa sinh khối
Khí hóa
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 09(118).2017, Quyển 2
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7150
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotSoKetQuaNghienCuu.TT.pdfTóm tắt73.29 kBAdobe PDFView/Open
MotSoKetQuaNghienCuu.TV.pdfNội dung574.63 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.