Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7114
Title: Chẩn đoán mạch từ và các cuộn dây của máy biến áp lực bằng kỹ thuật phân tích đáp ứng tần số quét
Other Titles: Diagnosis of power transformer magnetic core and windings failure by sweep frequency response analysis
Authors: Đinh, Thành Việt
Lê, Hoài Sơn
Keywords: Chẩn đoán
Máy biến áp
Cuộn dây
Mạch từ
Phân tích đáp ứng tần số quét
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7114
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChuanDoanMachTu.TT.pdfTóm tắt69.67 kBAdobe PDFView/Open
ChuanDoanMachTu.TV.pdfNội dung874.84 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.