Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7110
Title: Xác định Selenium trong mẫu địa chất bằng phương pháp trùng phùng gamma-gamma
Other Titles: Determination of selenium in geology sample by gamma-gamma coincidence method
Authors: Trương, Văn Minh
Phạm, Đình Khang
Nguyễn, Xuân Hải
Hồ, Hữu Thắng
Nguyễn, Ngọc Anh
Nguyễn, Giằng
Keywords: Phân tích kích hoạt
Trùng phùng gamma-gamma
Xác định Selenium
Phương pháp trùng phùng
Giới hạn phát hiện
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7110
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XacDinhSelenium.TT.pdfTóm tắt67.94 kBAdobe PDFView/Open
XacDinhSelenium.TV.pdfNội dung351.67 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.