Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7108
Title: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ hệ thống phát hiện sao chép
Other Titles: Building a data warehouse for duplicate detection system
Authors: Châu, Thùy Dương
Võ, Trung Hùng
Hồ, Phan Hiếu
Keywords: Phát hiện sao chép
Kho dữ liệu
Đạo văn
Chuyển định dạng
Học liệu
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7108
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungKhoDuLieu.TT.pdfTóm tắt67.41 kBAdobe PDFView/Open
XayDungKhoDuLieu.TV.pdfNội dung595.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.