Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6986
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cầu trúc lưới
Authors: Lê, Đình Dương, TS.
Ngô, Văn Dưỡng, PGS.TS.
Phạm, Văn Kiên, ThS.
Huỳnh, Văn Kỳ, ThS.
Keywords: Hệ thống điện
Yếu tố bất định
Ổn định tĩnh hệ thống điện
Mô hình mô phỏng hệ thống điện
Issue Date: 2016
Description: Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: Đ2015-02-114
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6986
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeDinhDuong.TT.pdfTóm tắt1.35 MBAdobe PDFView/Open
LeDinhDuong.TV.pdfToàn văn10.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.