Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6923
Title: Ảnh hưởng của vận tốc đá dẫn và góc cao tâm của chi tiết đến độ nhám và độ không tròn của chi tiết khi mài vô tâm chạy dao hướng kính
Other Titles: Influent of control wheel velocity and center height angle of workpiece on roughness error in plunge centerless grinding
Authors: Ngô, Cường
Phan, Bùi Khôi
Đỗ, Đức Trung
Keywords: Mài vô tâm chạy dao hướng kính
Độ nhám
Độ không tròn
Thép 20X
Vận tốc đá dẫn
Góc cao tâm của chi tiết
Khoa học Kỹ thuật
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6923
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuongCuaVanToc.TT.pdfTóm tắt69.26 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuongCuaVanToc.TV.pdfNội dung480.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.