Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6127
Title: Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế
Authors: Trương, Hồng Trình
Nguyễn, Thanh Thảo
Lê, Đắc Anh Khiêm
Keywords: Cân bằng tổng quát
Phân tích chính sách kinh tế
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6127
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TruongHongTrinh.TT.pdfTóm tắt578.15 kBAdobe PDFView/Open
TruongHongTrinh.TV.pdfToàn văn63.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.