Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6126
Title: Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Đặng, Tùng Lâm
Trần, Nguyễn Trâm Anh
Keywords: Biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Thị trường chứng khoán Việt Nam
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6126
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangTungLam.TT.pdfTóm tắt300.83 kBAdobe PDFView/Open
DangTungLam.TV.pdfToàn văn50.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.