Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6125
Title: Đánh giá tác động của quỹ đầu tư Quốc gia (Sovereign wealth Fund - SWF) đến giá trị của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm một số SWF lớn trên thế giới
Authors: Đinh, Bảo Ngọc
Nguyễn, Quang Minh Nhi
Nguyễn, Chí Cường
Keywords: Quỹ đầu tư quốc gia
Sovereign Wealth Fund
SWF
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6125
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhBaoNgoc.TT.pdfTóm tắt632.89 kBAdobe PDFView/Open
DinhBaoNgoc.TV.pdfToàn văn18.63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.