Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6124
Title: Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh
Nguyễn, Thị Hằng Phương
Tô, Thị Quyên
Phạm, Thị Mơ
Keywords: Tham vấn tâm lý học đường
Trường THCS
Đà Nẵng
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6124
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiTramAnh.TT.pdfTóm tắt721.14 kBAdobe PDFView/Open
NguyenThiTramAnh.TV.pdfToàn văn3.85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.