Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6122
Title: Nghiên cứu xử lý sợi xơ dừa dùng làm vật liệu gia cường trong Composite trên nền Epoxy - Ứng dụng để sản xuất vật lưu niệm
Authors: Nguyễn, Thanh Hội
Võ, Khánh Hà
Trần, Thị Liên
Ngô, Tấn Thống
Đặng, Thị Hạnh
Keywords: Vật liệu composite
Nền epoxy
Sợi xơ dừa
Vật lưu niệm
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6122
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThanhHoi.TV.pdfToàn văn7.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.