Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6121
Title: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về hệ thống truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (Hyprid fiber/coaxial network) dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Authors: Hoàng, Dũng
Trần, Duy Chung
Cao, Nguyễn Khoa Nam
Keywords: Hệ thống truyền hình cáp HFC
Trường Cao đẳng Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6121
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoangDung.TT.pdfTóm tắt3.3 MBAdobe PDFView/Open
HoangDung.TV.pdfToàn văn12.32 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.