Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6120
Title: Nghiên cứu mô phỏng gia tốc nền của trận động đất xét đến yếu tố kiến tạo nền đất và ứng dụng vào việc thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu
Authors: Đặng, Công Thuật
Bùi, Quang Hiếu
Lê, Cao Tuấn
Keywords: Gia tốc nền của trận động đất
Động đất
Issue Date: 2016-05
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6120
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangCongThuat.TT.pdfTóm tắt1.36 MBAdobe PDFView/Open
DangCongThuat.TV.pdfToàn văn28.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.