Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6119
Title: Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi
Authors: Trần, Quang Hưng
Lê, Cao Tuấn
Lê, Xuân Dũng
Huỳnh, Văn Viện
Keywords: Dầm thép
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6119
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuangHung.TT.pdfTóm tắt1.93 MBAdobe PDFView/Open
TranQuangHung.TV.pdfToàn văn13.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.