Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6108
Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 11 tính toán xâm nhập mặn theo các kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng đến 2100 cho hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn
Authors: Lê, Hùng
Tô, Thúy Nga
Nguyễn, Dương Quang Chánh
Nguyễn, Nhật Dương
Keywords: Biến đổi khí hậu
Xâm nhập mặn
Ứng dụng mô hình Mike 11
Sông Vu Gia Thu Bồn
Issue Date: 2016-08
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6108
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeHung.TT.pdfTóm tắt1.15 MBAdobe PDFView/Open
LeHung.TV.pdfToàn văn11.22 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.