Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6050
Title: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị nhiệt phân Biomass sản xuất nhiên liệu sinh học
Authors: Phạm, Duy Vũ
Trần, Văn Vang
Mã, Phước Hoàng
Lê, Thị Châu Duyên
Keywords: Nhiệt phân sinh khối
Issue Date: 2016-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6050
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhamDuyVu.TT.pdfTóm tắt1.89 MBAdobe PDFView/Open
PhamDuyVu.TV.pdfToàn văn6.94 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.