Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6008
Title: Xây dựng lộ trình hướng tới đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học theo chuẩn UAN - QA tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Authors: Nguyễn, Phúc Nguyên
Nguyễn, Thành Thủy
Đặng, Trung Thành
Keywords: Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học
Bộ tiêu chuẩn AUN-QA
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2014
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6008
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học cấp Cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenPhucNguyen.TT.pdfTóm tắt579.7 kBAdobe PDFView/Open
NguyenPhucNguyen.TV.pdfToàn văn3.2 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.