Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3534
Title: Góp thêm những dẫn liệu về thành phần loài lưỡng thê, bò sát ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Keywords: Lưỡng thê
Bò sát
Issue Date: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3534
Appears in Collections:Nghiên cứu Khoa học của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHTT02.pdfMục lục443.09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.