DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Báo cáo Nghiên cứu Khoa học >
NCKH của sinh viên >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3516

Nhan đề: Thiết kế dây chuyền khoan tự động điều khiển bằng khí nén
Từ khoá: Khoan tự động
Điều khiển bằng khí nén
Năm xuất bản: 2002
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3516
Appears in Collections:NCKH của sinh viên

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT02.pdfTóm tắt230,12 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback