Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3320
Title: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các trang trại trên địa bàn khu vực duyên hải miền trung (duyên hải Nam Trung Bộ)
Authors: Đào, Hữu Hòa
Keywords: Nông sản
Kinh tế trang trại
Issue Date: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3320
Appears in Collections:Báo cáo Nghiên cứu Khoa học Cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dao Huu Hoa.pdfMục lục4.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.