Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10631
Title: Tính đa dạng hệ thực vật của đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Flora diversity on Hon Lao island Cu Lao Cham archipelago, Quang Nam province
Authors: Vũ, Văn Dũng
Đinh, Thị Phương Anh
Keywords: Thực vật rừng
Tính đa dạng
Thực vật bậc cao
Đảo Hòn Lao
Cù Lao Chàm
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(90). 2015; Trang 140 - 142.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10631
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhDaDangHeThucVat.TT.pdfTóm tắt99.62 kBAdobe PDFView/Open
TinhDaDangHeThucVat.TV.pdfNội dung562.23 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.