Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10612
Title: Khảo sát từ ngữ nghề nghiệp của một số nghề thủ công mỹ nghệ ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Other Titles: The study of career terms in Quang Nam - Da Nang handicrafts
Authors: Ngô, Thị Thu Hương
Bùi, Trọng Ngoãn
Keywords: Từ ngữ nghề nghiệp
Nghề đá
Nghề mộc
Nghề làm lồng đèn
Đặc điểm cấu tạo
Đặc điểm ngữ nghĩa
Đặc điểm định danh
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 61 - 65.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10612
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatTuNguNgheNghiep.TT.pdfTóm tắt94.81 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatTuNguNgheNghiep.TV.pdfNội dung462.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.