Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10610
Title: Sử dụng E-learning như một công cụ hỗ trợ phát triển kỹ năng viết ở khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Other Titles: E-learning as a tool to support the development of writing skill in English Department, University of Foreign Language Studies, the University of Danang
Authors: Võ, Thị Kim Anh
Keywords: Học tập kết hợp
Học tập trực tuyến
Học tập mang tính hợp tác
Tiến trình viết
Đánh giá
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 04(89). 2015; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10610
ISSN: 1859 - 1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungElearning.TT.pdfTóm tắt95.02 kBAdobe PDFView/Open
SuDungElearning.TV.pdfNội dung416.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.